DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

Lý giải một số điều cơ bản hay gặp ở trẻ có hội chứng tự kỷ

Lý giải một số điều cơ bản hay gặp ở trẻ có hội chứng tự kỷ

Xem chi tiết...

1/ CAN THIỆP HÀNH VI CHO TRẺ TỰ KỶ

PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆN Là một loại phản xạ tự nhiên của sinh vật trong vũ trụ. Là một loại phản xạ mang tính tất yếu. Vd1: Một vật đang bay về phía chúng ta, phản xạ tất yếu là né tránh. Vd2: Ngửi thức ăn thơm, con chó sẽ xuất hiện cảm giác thèm ăn và tiết nước bọt.

Xem chi tiết...

2/ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM ĐẶC TRƯNG CỦA TRẺ TỰ KỶ

Trẻ tự kỷ (TTK) có bề ngoài như bình thường. Các chỉ số phát triển vận động như: lẫy, ngồi, bò, trườn, đứng, đi, chạy... giống như trẻ bình thường cùng tuổi. Khác với một số bệnh cơ thể và bệnh tinh thần khác, trẻ bị rối loạn tự kỷ (TK) có tuổi thọ trung bình như người bình thường. Đồng thời, theo mô tả của Kanner, dường như TTK nói chung lại có bề ngoài khôi ngô tuấn tú. Nhưng hầu hết các mô tả về mặt chức năng tâm lý cho thấy có vấn đề rõ rệt.

Xem chi tiết...

3/ TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN TRẺ TỰ KỶ VÀ CHẨN ĐOÀN PHÂN BIỆT

Hiện tại trên thế giới có hai hệ thống phân loại bệnh mang tính quốc tế có thể đưa ra chẩn đoán HCTK là Bảng phân loại bệnh quốc tế (ICD) và Sổ tay thống kê và chẩn đoán các rối loạn tâm thần (DSM), nhưng theo xu hướng chung, các bác sỹ tâm thần thích sử dụng cuốn Sổ tay thống kê và chẩn đoán các rối loạn tâm thần của Hội tâm thần học Hoa Kỳ xuất bản lần thứ 4 ( DSM-IV) vào chẩn đoán hơn vì tính ưu việt của nó như: đầy đủ, chặt chẽ, dễ hiểu, dễ sử dụng

Xem chi tiết...

4/ NHẬN BIẾT HỘI CHỨNG TỰ KỶ

Bệnh Tự kỷ là gì? Bệnh tự kỷ là một sự rối loạn phát triển ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp của con người, đến hình thức quan hệ với người khác và đáp ứng phù hợp với con người trong môi trường. Chứng tự kỷ bắt đầu trong thời thơ ấu và được cho là một rối loạn suốt đời. Một vài triệu chứng có liên hệ với chứng tự kỷ có thể thay đổi trong số những cá nhân, nhưng nói chung những người tự kỷ có xu hướng suy giảm quan hệ xã hội, giao tiếp, vận động và cảm giác mà điều này ảnh hưởng đến hành vi ứng xử của họ.

Xem chi tiết...