Cơ sở vật chất

 Cơ sở vật chất của Trung tâm chuyên biệt Ánh Dương
 
 100 % các lớp được trang bị ti vi, đầu đĩa, máy tính, đàn óc gan, điều hoà, bàn, ghế
 
 
 Có hệ thống Camera, màn hình tivi lớn thông qua hệ thống Camera truyền trực tiếp tại tầng 1 để phụ huynh xem con học và quản lý qua Internet.
 
 
100% các lớp, các phòng can thiệp được trang bị dồ chơi, đồdùng dạy học phong phú