Cơ cấu tổ chức

1. Ban lãnh đạo
- Giám đốc Trung tâm: Cô Trần Thị Hạnh, chuyên nghành giáo dục đặc biệt.
2. Đội ngũ giáo viên:
Đều tốt nghiệp chuyên ngành Tâm lý học, Giáo dục đặc biệt, Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học được qua bồi dưỡng, tập huấn về giáo dục đặc biệt. 
Với đội ngũ lãnh đạo và giáo viên tâm huyết với nghề, giàu lòng nhân ái, yêu thương trẻ, Trung tâm chúng tôi cam kết nỗ lực hết mình vì hạnh phúc của mỗi gia đình và tương lai con trẻ.